Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden KY-Wear

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

Artikel 2: Contactgegevens KY-Wear

Artikel 3: Overeenkomst, prijs en betaling

Artikel 4: Levering

Artikel 5: Getrouwe weergave en levensduur

Artikel 6: Bedenktijd en herroepingsrecht

Artikel 7: Privacy

Artikel 8: Klachtenregeling

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 10: Wijzigingen in de algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

 • Dit zijn de algemene voorwaarden (“Algemene voorwaarden”) van KY-Wear. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via de website van ky-wearexclusive.com worden geplaatst
 • Door het plaatsen van een bestelling ga je expliciet akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op de door jou geplaatste bestelling en verklaar je bekend te zijn met de inhoud daarvan.

Artikel 2 Contactgegevens KY-Wear

Naam: KY-Wear

Hoofdkantoor: Willem ten Entelstraat 3, 7424 HC Deventer, Nederland

Leveringsadres voor het terugsturen van producten: Willem ten Entelstraat 3, 7424 HC Deventer, Nederland

Email address: klantenservice@ky-wearexclusive.com

KvK-nummer: 75633159

BTW-registratienummer: NL8603.46.365.B.01

Artikel 3 Overeenkomst, prijs en betaling

 1. De overeenkomst komt tot stand wanneer je een bestelling plaatst via de website van ky-wearexclusive en een bevestiging van jouw bestelling per e-mail heeft verzonden.
 2. KY-Wear behoudt zich het recht om jouw bestelling niet te aanvaarden in het geval:
  • De door jou ingevulde gegevens niet correct of volledig zijn en in het geval KY-Wear twijfelt aan de juistheid daarvan;
  • Jij een eerdere betalingsverplichting niet bent nagekomen;
  • Jij een eerdere bestellingen niet in ontvangst hebt genomen en/of niet hebt opgehaald;
  • Het door jou opgegeven bezorgadres in een land is gelegen waar KY-Wear niet bezorgt.
 1. KY-Wear zal je zo snel mogelijk op de hoogte stellen van het niet aanvaarden van jouw bestelling.
 2. De op de website op het moment van betalen weergegeven prijs is een totaalprijs van alle producten, inclusief verzendkosten en in de Europese Unie van toepassing zijnde belastingen.
 3. Je kunt jouw bestelling betalen via één van de door KY-Wear aangeboden betaalopties.
 4. Bestellingen die worden bezorgd buiten de Europese Unie, zijn mogelijk onderhevig aan bijkomende toeslagen en/of belastingen. Deze toeslagen en/of belastingen zijn nadrukkelijk niet in de in lid 2 van dit artikel genoemde totaalprijs verdisconteerd. Eventuele bijkomende kosten op grond van deze toeslagen en/of belastingen komen voor jouw eigen rekening en risico.
 5. KY-Wear kan niet aan een aanbieding op haar website gehouden worden indien je redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of schrijffout bevat, zoals een ongewoon lage prijs. Wij verzoeken je om contact met KY-Wear op te nemen als je twijfelt aan de juistheid van een aanbieding.

Artikel 4: Levering

 1. KY-Wear doet er alles aan om jouw bestelling zo snel mogelijk te verwerken en te leveren, maar in ieder geval binnen 14 dagen na de aankoopdatum. De aangegeven leveringsdata op de website van KY-Wear zijn gebaseerd op de aan KY-Wear ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekende omstandigheden en kunnen aan verandering onderhevig zijn wegens externe factoren, zoals de gekozen betalingswijze, de wijze van transport en interne beschikbaarheid. De leveringsdatum is tevens aan verandering onderhevig indien je wijzigingen aanbrengt aan jouw bestelling.
 2. Je bent gehouden al het mogelijke te doen dat redelijkerwijs van jou verwacht kan worden om KY-Wear in staat te stellen jouw bestelling op tijd te leveren. Indien je niet meewerkt, zoals beschreven in artikel 4 paragraaf 2, behoudt KY-Wear zich het recht voor om de producten niet af te leveren.
 3. Jouw bestelling zal worden geleverd op het bezorgadres of afhaalpunt dat jij hebt aangegeven op de website van KY-Wear.
 4. Op het moment dat KY-Wear jouw betaling voor de door jou bestelde producten heeft ontvangen, gaat het eigendom van de bestelde producten op jou over.
 5. KY-Wear spant zich in de door jou bestelde producten compleet en in goede staat af te leveren. In het geval de afgeleverde producten niet compleet zijn of zijn beschadigd, verzoeken wij je zo snel mogelijk met ons contact op te nemen.

Artikel 5: Getrouwe weergave en levensduur

 1. KY-Wear doet haar uiterste best om de producten zo getrouw mogelijk weer te geven op haar website. Als je van mening bent dat het door jou bestelde product niet overeenkomt met de weergave op de website - ten tijde van het bestellen van het product - dan kun je gebruikmaken van je herroepingsrecht. In artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden wordt beschreven hoe je van je herroepingsrecht gebruik kunt maken.
 2. De levensduur van de producten die KY-Wear aanbiedt op haar website is afhankelijk van het materiaal van het product en de manier waarop en de intensiteit waarmee jij gebruik maakt van het product. Om ervoor te zorgen dat de producten hun optimale levensduur en kwaliteit behouden, is het van belang dat je de (was)voorschriften in acht neemt.

Artikel 6: Bedenktijd en herroepingsrecht

 1. Als je niet tevreden bent met je bestelde product(en), kunt je de overeenkomst ontbinden binnen een bedenktijd van veertien (14) dagen na ontvangst van het product in kwestie zonder opgave van redenen (herroepingsrecht).
 2. De bedenktijd begint op de dag nadat je het product hebt ontvangen of op de dag dat een door jou aangewezen derde partij (dit is niet de vervoerder) het product heeft ontvangen.
 3. Als je de overeenkomst wilt ontbinden kan dat altijd. Je kunt de retour aanmelden door een mail te sturen naar klantenservice@ky-wearexclusive.com en zo je retourzending registreren. Retourneer de artikelen zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag waarop je het recht op terugtrekking hebt uitgeoefend. Het product of de producten in kwestie kan/kunnen worden gestuurd naar het in artikel 2 genoemde adres voor terugzending van producten.
 4. Je bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen door verwerking anders dan wat nodig is om de aard, eigenschappen en functie van de goederen te beoordelen. Dit betekent dat alle items moeten worden teruggestuurd in dezelfde conditie als bij ontvangst; de items mogen niet beschadigd, vuil, gewassen, aangepast of gedragen zijn (anders dan voor passen) en alle labels of etiketten moeten intact zijn.
 5. Indien een product voor restitutie in aanmerking komt, zal KY-Wear het voor het product betaalde bedrag binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het betreffende product terugstorten op het door jou gebruikte rekeningnummer.
 6. Je ontvangt een terugbetaling van het totale bedrag dat is betaald bij bestellen (exclusief de standaard verzendkosten). Het retour sturen en de daarbij behorende verzendkosten zijn voor eigen rekening. Het bedrag wordt teruggestort via de oorspronkelijke betaalmethode die is gebruikt bij het plaatsen van de bestelling.
 7. Het herroepingsrecht wordt niet beperkt door de voorwaarden voor retourzendingen en ruilen.
 8. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende soort overeenkomsten:
 • Overeenkomsten voor de levering van goederen die gemaakt zijn naar specificatie van de klant of duidelijk gepersonaliseerd zijn.

Artikel 7: Privacy

 1. KY-Wear gaat zorgvuldig om met jouw gegevens. Gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het bestelproces en niet uitgegeven aan derden.

Artikel 8: Klachtenregeling

 1. Wij doen ons uiterste best het bestel- en bezorgproces probleemloos te laten verlopen. Als je nog steeds een klacht hebt, kun je contact met ons opnemen via onze contactgegevens zoals vermeld in artikel 2 van de Algemene voorwaarden.
 2. Wij streven ernaar jouw klacht zo snel mogelijk op te lossen.

Artikel 9: Toepasselijk recht

 1. Nederlands recht is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden en de tussen KY-Wear en jou gesloten overeenkomst(en). De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

Artikel 10: Wijzigingen in de algemene voorwaarden

 1. KY-Wear kan deze Algemene Voorwaarden op ieder moment aanpassen. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht als de gewijzigde versie op de website van KY-Wear is gepubliceerd. We verwachten van jou dat je de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden raadpleegt bij het aankopen van producten via onze website.